Skip to main content

Вибір Редакції, 2018

Торакогастросхізіс

(Торако- + грец. Gastēr, gastros живіт + schisis розщеплення, ущелина) аномалія розвитку: незарощення передніх відділів грудної та черевної стінки. 1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г.