Skip to main content

Ерлангера формула

(J. Erlanger, 1874 -1965, американський фізіолог) закономірність, згідно з якою швидкість проведення імпульсу збудження в нервовому волокні прямо пропорційна квадрату діаметра його осьового циліндра.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.