Skip to main content

Еквіфазность зубців електрокардіограми

(Екві- + Фаза) рівність амплітуди двох протилежно спрямованих зубців електрокардіограми в даному відведенні.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.