Skip to main content

Зів М. П.

Михайло Павлович (p. 25 V 1921 року, Москва) - сов. композитор. У 1947 закінчив Моск. консерваторію по класу композиції у Д. Б. Кабалевського. У 1944-1953 викладав теоретич. предмети в муз. уч-ще при Моск. консерваторії.
Твори : комич. опера - Син королівського міністра (1973); оперета - Справжній чоловік (1965, Ленингр. т-р муз. комедії); балет - Перше кохання (1966, Свердловський т-р опери та балету); ораторія - День моєї Батьківщини (сл. А. Г. Олексин, 1951), кантата - Були-небилиці (по притч Л. М. Толстого, 1972); для орк. - 3 симфонії (1946 1960 1968), 2 симфонієти (1958 - Лірична, 1962 - Піонерська), симфонічного. поема Ленін на розлив (1967), симфонічного. сюїти Святкова (1949), на слов'янські теми (1950), Балада про солдата (з музики до однойменного фільму, I960); 2 струн. квартету (1945, 1955), фортепіано. квінтет (1947); для фортепіано. - Поліфонічні п'єси (1966), цикл Сонячні відблиски (1970); для хору а cappella - 8 хорів на сл. сучасників А. С. Пушкіна (1969); для голосу і фортепіано. - цикл романсів на сл. Р. Бернса (1954), піонерські пісні; музика для драм. т-ра, кіно (в т. ч. до фільму "Чисте небо") і радіо.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.