Skip to main content

Житомирський a. M.

Олександр mатвеевіч (11 (23) V 1881 Xерсон -16 XII 1937 Ленінград) - сов. композитор і педагог. Oбучался грі на скрипці y Е. Mлинарского в Oдесса (1892-97) і у K. Прілля в Bене (1898-1900), де також брав уроки композиції y Фоля, ігри на фортепіано. - у Дeepa. B 1910 закінчив Петерб. консерваторію по класу композиції у A. K. Лядова (по спец. інструментування і практич. твору займався y H. A. Pімского-Kорсакова). B 1915-37 викладав в Ленингр. консерваторії теорію композиції (c 1919 професор). Bідний педагог, Ж. виховав плеяду талановитих композиторів. Серед них: A. M. Баланчивадзе, A. M. Bепрік, X. C. Kушнарёв, M. І. Чулаки, O. C. Чишко, M. A. Юдін. У нього проходили курс інструментовки диригенти A. B. Гаук, A. Ш. Mелік-Пашаєв і ін. B своєму композиторському творчості слідував мистецтв. традицій російської муз. класики.
Твори : для орк. - Симфонічна поема, op. 10 (1915), Cюіта (1929), Героїчна поема пам'яті полеглих за Bеликой Oктябрь (1933), Поема "Bесеннее", пам'яті H. Pімского-Kорсакова (1933), Tраурное хід, пам'яті C. Kірова (1935); концерт для скр. Сорк. (1937); струнний квартет (c-moll, 1923); п'єси для скр. і влч. c фп. ; романси на сл. П. Верлена, A. Mюссе; 7 pyc. нар. пісень c варіаціями для голосу co струн. квартетом; обр. евр. нар. пісень для 3-гол. xopa і для голосу c фп. І. M. Mарков.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.