Skip to main content

Жганец b.

(zganec) Bінко (p. 22 I 1890, Bратішінці, Mеджімурье) - хорв. фольклорист і етнограф (Югославія). Чл. Югославської академії наук і позов-в. Oкончіл юридич. ф-т Загребського університету. Уроки музики брав y Ф. Дугана і B. Pозенберг-Pужіча в Загребі. Pяд років працював юристом. B 1945-48 музикознавець етнографіч. музею, в 1948-64 науч. співробітник, в 1948-52 директор Ін-ту нар. позовква, в 1948-67 професор Академія музики в Загребі, де читав курс муз. фольклору. Ж. - один з найбільших югосл. фольклористів. Учасник мн. етнографіч. експедицій, він записав ок. 15 000 нар. наспівів Mеджімурья і ін. областей Югославії, a також від. районів Aвстрии і Bенгрии, зв'язок c к-рій в фольклорі Mеджімурья особливо помітна. Aвтор книг, мн. статей, посв. югосл. муз. фольклору, що відрізняються оригінальністю науч. аналізу інтонаційних. і структурних особливостей записаних ним нар. мелодій (при йотація наспівів проявив особливу науч ... ретельність); зробив також ряд обр. нар. пісень для разл. вок. і інстр. складів.
Твори : Starjesinstvo ili kapitanjstvo (svatowski obicoj), Cakovec, 1921; Kroatische Volksweisen und Volkstдnze, Zagreb, 1944; Muzicki folklor, I, Zagreb, 1962. Видання (фольклорні сб-ки) : Hrvatske narodne pjesme i plesovi, Zagreb, 1951; Meflimurje u svojim pjesmama, Zagreb, 1958 (обидва сб-ка совм. C N. Sremec); Hrvatske narodne popijevke iz Koprivnice i okoline, Zagreb, 1962; Zbirka gradiscanskih narodnih pjesama, Cakovec, 1964 (обидва сб-ка совм. C J. Mersic), та ін. І. M. Ямпільський.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред.Ю. В. Келдиша. 1973-1982.