Skip to main content

Земцовський І. І.

Ізалій Йосипович (р. 22 iI 1936 Ленінград) - сов. фольклорист. Доктор мистецтвознавства (1981). У 1958 закінчив філологіч. ф-т Ленингр. ун-ту, в 1960 - теоретико-композиторський ф-т Ленингр. консерваторії у Ф. А. Рубцова, в 1961 - Моск. консерваторію по класу композиції у В. Н. Салманова. З 1956 учасник ряду фольклорних експедицій. З 1960 ст. науч. співробітник сектора музики, з 1969 - сектора фольклору Ленингр. НДІ т-ра, музики і кінематографії. Чл. Об-ва етномузикології (з 1969; США), Міжнар. ради нар. музики при ЮНЕСКО (з 1972). Упоряд. і ред. сб-ка "Слов'янський музичний фольклор" (1972). З. належить понад 150 статей, опублікованих в сов. і заруб. виданнях.
Твори : Російська народна пісня. Науково-популярний нарис, М. -Л. , 1964; Російська протяжна пісня. Досвід дослідження, Л., 1967; Шукачі пісень. Розповіді про збирачів народних пісень в дореволюційній і Радянської Росії, Л., 1967; Торопецкого пісні. Пісні батьківщини М. Мусоргського, Л., 1967; Російська радянська музична фольклористика, в сб. : Питання теорії і естетики музики, вип. 6-7, Л., 1967; Ленінські принципи методології наукового дослідження і завдання музичної фольклористики, в сб. : Вчення В. І. Леніна і питання музикознавства, Л., 1969; Поезія селянських свят, Л., 1970; Про системному дослідженні фольклорних жанрів в світлі марксистсько-ленінської методології, в сб. : Проблеми музичної науки, вип.1, М., 1972; Мелодика календарних пісень, Л., 1975; Фольклор і композитор. Теоретичні етюди, Л. М. , 1978; Б. В. Асаф 'єв і методологічні основи інтонаційного аналізу народної музики, в сб. : Критика і музикознавства, вип. 2, Л., 1980, і ін.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.