Skip to main content

Землянський Б. Я.

Борис Якович (29 vI 1925 Георгіївська Ставропольського краю - 12 V 1977, Москва) - сов. піаніст і педагог. Закінчив Моск. консерваторію (1950) та аспірантуру при ній (1953) у Л. Н. Оборина. Викладав в Центр, муз. школі при Моск. консерваторії (1950-55), Моск. муз. уч-ще ім. M. M. Іпполітова-Іванова (1961-72), Моск. консерваторії (1955-59 і 1965-77, з 1974 доцент). У 1960-65 концертмейстер Москонцерта; виступав в ансамблі з А. Г. Соленковой. Різнобічно обдарований музикант, З. присвятив своє життя педагогіці. Виконуючи до 1971 обов'язки асистента Л. Н. Оборина, зіграв значить. роль в муз. вихованні мн. піаністів-виконавців - М. С. Воскресенського, П. Резел (НДР), Т. А. Алиханова, А. Г. Севідова, Г. Н. Сироти, Е. А. Міансарова, Д. Н. Сахарова, Н. С . Юзбашевой, А. С. Єгорова, Н. П. Кулешовой. Серед його учнів (починаючи з 1971) - А. Д. Торадзе, Ю. Б. Смирнов, С. Ю. Потаніна. Глибока ерудиція і дослідницький талант проявилися в рукописах "До питання про редакції творів Шопена", "Деякі питання виховання молодих піаністів", "Методичні записки до виконання прелюдій Рахманінова ор. 32".

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.