Skip to main content

Вейсмана теорія

(AFL Weismann, 1834-1914, нем. біолог; син. теорія зародкового шляху) теорія спадковості, згідно з якою поділ клітин тіла на зародкові та соматичні відбувається в ранньому ембріогенезі і іноді може бути простежено до першого дроблення зиготи, завдяки чому спадкові ознаки пере аются з покоління в покоління незалежно від впливів зовнішнього середовища.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.