Skip to main content

Вейля - Сірка хвороба

(PE Weil, 1873-1963, франц. гематолог) атипова форма миелолейкоза, що характеризується лейкоцитозом до 40000 з 80-90% зрілих нейтрофілів і наявністю в крові нейтрофільних і еозинофільних мієлоцитів, а також гепатоспленомегалією з мієлоїдної метаплазією і вираженим переважанням гранулоцитів в кістковому мозок .

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.