Skip to main content

Вагензейль Г. К.

(wagenseil) Георг Крістоф (29 I 1715, Відень - 1 III тисячі сімсот сімдесят сім, там же) - австр. композитор, піаніст, педагог і органіст. Учень І. Фукса і М. Палотти. З 1739 Придв. композитор і вчитель музики у Відні. Представник т. Н. предклассіч. віденської школи. Вніс важливий внесок у становлення жанру класичної. симфонії і фп. концерту. У произв. В. помітна залежність від італ. зразків (Дж. Саммартіні), особливо в тематизмі сонатного алегро, проте мова В. більш відточений, рельєфний. Цьому сприяють майстерність мотивно-тематич. розробки, свіжість гармонійних оборотів, винахідливість оркестровки (напр., симфонія D-dur, 1775). У повільних частинах В. тяжіє до співучості, пов'язаної з національними побутовими витоками. Серед учнів В. - І. Шенк і Ф. Душек.
Твори : опери (16), в т. Ч. - Аріодант (1745, Венеція), Деметрій (1746/47, Флоренція), Милосердя Тита (La clemenza di Tito, 1746, Відень), Андромеда, Еврідіка (обидві - 1750, Відень), 3 ораторії, кантати, в т. ч. Стогін Орфея (I lamenti d'Orfeo, 1740); 17 мес, реквієм та ін. Культові вок. соч. : Для орк. 36 симфоній; 27 концертів для різн. інстр. з оркестром. ; Об. соч. - 6 скр. сонат, тріо-сонати, концерти і дивертисменти (18) для чембало і ін. інстр. , Струн. ансамблі; произв. для органу, для клавіру, скр. , Влч. ; вок. соч. світські - лат. і нім. арії, дуети та ін. Література : Hausswald G., Der Divertimento-Begriff bei Georg Chr. Wagenseil, "AfMw", IX, Jahrg. , H. 1, S. 45-50, Trossingen, (Lpz.), 1952. П. А. Вульфіус.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.