Skip to main content

Відеотелефон

(лат. video бачити + телефон) телефон, об'єднаний з приемопередающим телевізійним каналом зв'язку, що дозволяє співрозмовникам бачити один одного на телевізійному екрані; рекомендується для використання в тих лікувальних установах, де не допускається контакт відвідувачів з хворими.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.