Skip to main content

Вібростенд

(Вібро + англ. Stand установка) установка для вивчення впливу вібрації на різні об'єкти (в медицині та біології - на живий організм). 1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.