Skip to main content

Венозний повернення коронарний

показник коронарного кровообігу: об'ємна швидкість кровотоку в вінцевій синусе; в нормі дорівнює 50-80% об'ємної швидкості кровотоку у вінцевих артеріях.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.