Skip to main content

Венозний тиск

(син. кров'яний тиск венозний) тиск, який кров, що знаходиться в просвіті вени, надає на її стінку: величина В. д. залежить від калібру вени, тонусу її стінок, об'ємної швидкості кровотоку і величини внутрішньогрудинного тиску.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.