Skip to main content

Шунт судинний спленоренальний

(грец. splēn селезінка + лат. ren нирка) штучний анастомоз між селезінкової і ниркової артеріями; створюється для лікування портальної гіпертензії.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.