Skip to main content

Трефінація черепа

(trefinatio cranii; франц. Trépan трепан + fin тонкий) трепанація черепа, при якій утворюють одне невелике округлий отвір за допомогою трефіна.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.