Skip to main content

Торпидная фаза шоку

(лат. Torpidus задубілі, бездушна) фаза травматичного шоку, наступна за еректильної і характеризується розвиненим гальмуванням ц. н. с. , Ослабленням функцій серцево-судинної системи, розвитком дихальної недостатності і гіпоксії; проявляється загальною загальмованістю, адинамією, зниженням больової чутливості, поверхневим і рідкісним диханням, зниженням артеріального тиску, зменшенням хвилинного об'єму і маси циркулюючої крові.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.