Skip to main content

Тромбоагглютінація

[thromboaggilitinatio; тромбо (цит) (Тромбоцит) + Аглютинація] - аглютинація тромбоцитів при взаємодії їх з сироваткою крові, що містить відповідні антитіла.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.