Skip to main content

Телеелектрокардіограф

(Теле- + Електрокардіограф , син. телекардіограф) прилад для дистанційної реєстрації електрокардіограми, в якому зв'язок між підсилювачами биопотенциалов (датчиками) і реєструючим пристроєм здійснюється по радіо.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.