Skip to main content

Селянство

селянство - соціальна група, що виникла в процесі розкладання первісного суспільства і виділення сімейного парцелярного господарства. Селянам, провідним індивідуальне господарство власними засобами виробництва і силами своєї сім'ї, властиві прихильність традиції у виробництві, побуті та свідомості, місцева замкнутість, роздробленість. З прогресом продуктивних сил і суспільного поділу праці селянство, зайняте в основному сільськогосподарським виробництвом, втягується в соціально-економічні зв'язки, створювані товарно-грошовими відносинами, і поступово піддається соціальному розшаруванню. У країнах з розвиненою ринковою економікою поряд з ростом фермерського господарства, що супроводжується різким зменшенням чисельності селянства, виникає кооперація. У сучасних країнах, що розвиваються еволюція селянства, що становить основну частину населення, ускладнена відсталістю соціально-економічного розвитку. В СРСР і в ряді країн Сх. Європи і Азії форсоване кооперування селянських господарств здійснювалося із застосуванням грубого насильства, репресій проти селянства, що завдало шкоди йому і суспільству в цілому, супроводжувалося значним падінням сільськогосподарського виробництва (див. Також Колективізація).

Великий Енциклопедичний словник. 2000.