Skip to main content

Незв'язність мислення

(син.: Асоціативна незв'язність, інкогерентность мислення) відсутність логічної і асоціативної послідовності розумового процесу з розвитком сплутаність уявлень і понять. 1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.