Skip to main content

Гексокіназну реакція

(син. Нейфаха реакція) біохімічна реакція визначення активності гексокінази в сироватці крові; позитивна Г. р. (Наявність активності) спостерігається при деяких злоякісних новоутвореннях.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.