Skip to main content

Диатонической гамма

звуки діатоніч. ладів, располож. по висхідній або низхідній послідовності. У традиц. (Класичної) теорії музики під діатоніч. ладами розуміють лади, звуки яких брало відповідають осн. сходами муз. системи, узятим в межах будь-якої октави. У кожному такому октавному звукоряді міститься 5 великих і 2 малих секунди. До діатонічним ладів відносяться натуральні мажор і мінор, дорійський, фрігійський, лідійський, давньогрецький і гіпофрігійскій лади. У 20 ст. область діатонізма трактується більш широко: Д. р вважається звукоряд, що складається з основних (невидозмінені) ступенів будь ладової системи. Д. р протистоїть хроматіч. гамі, а також звукорядам, що включає отд. хроматіч. або енгармоніч. співвідношення ступенів. Див. Діатоніка, Середньовічні лади, Хроматична гамма, енгармонізм.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.