Skip to main content

Тератома бігермінальная

(teratoma bigerminale; лат. bi-два + germen, germinis паросток, зародок; син.: бігермінома, бідермома) тератома складної будови і тканинного складу, що виникає в результаті порушення перших стадій дроблення заплідненого яйця (до фази гаструляції).

1. Мала медична енциклопедія. - М.: медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Перша медична допомога. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.