Skip to main content

Тейхманна проба

(L. С. Teichman-Stawiarski) метод виявлення крові в плямі, заснований на властивості крові при нагріванні в присутності хлориду натрію і крижаної оцтової кислоти утворювати кристали соляно-кислого геміну, мають вигляд паралелепіпедів коричневого кольору; використовується в судовій медицині.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.