Skip to main content

Тауссіг - Бінга синдром

(Н. В. Taussig, р. 1898 р американський кардіолог; RJ Bing, р. 1909 р американський лікар) вроджений порок серця: поєднання відходження аорти від правого шлуночка, а легеневого стовбура від обох шлуночків з високо розташованим дефектом міжшлуночкової перегородки; проявляється ціанозом, ознаками легеневої гіпертензії і аортальной гіпотензії.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.