Skip to main content

Тантал

(Tantalum; Та) ​​ хімічний елемент V групи періодичної системи Д. І. Менделєєва; атомний номер 73, атомна маса 180, 948; біологічно інертний, важкий, тугоплавкий метал; застосовується в медицині, наприклад, в якості шовного матеріалу.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.