Skip to main content

Сукцинатдегідрогеназа

фермент класу оксидоредуктаз (КФ 1. 3. 99. 1), що каталізує оборотну реакцію окислення бурштинової кислоти в фумаровую; бере участь в циклі трікароонових кислот.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.