Skip to main content

Датчик

конструктивно відокремлений ланка вимірювального приладу, призначене для сприйняття контрольованої величини і перетворення її в сигнал, зручний для передачі на вторинну апаратуру з метою його подальшого перетворення або реєстрації; різні Д. знаходять широке застосування в діагностичної, лікувальної та дослідницької апаратури.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.