Skip to main content

"Ruch muzyczny"

( "pyx Музична") - польський муз. журнал. У 1857-62 виходив у Варшаві 1 раз в тиждень під ред. Ю. Сікорського, засновника і учасника б. ч. статей. В "R. m." публікувалися статті з історії пол. музики, рецензії на поточні концерти і спектаклі, гл. обр. на пост. опер С. Монюшка.
Видання "R. m." було відновлено після 2-ої світової війни 1939-45; виходив в 1945-49 і 1957-59 в Кракові 1 раз на місяць, потім 2 рази на місяць як популярний журнал під ред. З. Мицельского (до 1949 совм. З С. Кисілевської). З 1959 видається у Варшаві. Виходив спочатку 1 раз, з кін. 1960-х рр. - 2 рази на місяць. З 1968 "R. m." керує редколегія на чолі з Л. Ерхардта.
Журнал публікує рецензії на нові произв. суч. композиторів, звіти про муз. фестивалях, статті про проф. муз. освіті та вихованні, про муз. самодіяльності; дає огляди муз. життя різних міст ПНР. Важливе місце займає в ньому іноз. відділ, в к-ром публікуються статті про виконання произв. пол. композиторів за кордоном.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.