Skip to main content

Центр ротації

(лат. Rotatio круговий рух, обертання) точка перетину осі обертання пучка іонізуючого випромінювання з площиною, в крій він переміщається при ротаційному опроміненні.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.