Skip to main content

"Revue de musicologie"

( "Ревю де мюзіколожі") - франц. муз. журнал. Виходив в 1922-41 двічі в рік в Парижі, відновлений в 1945. Орган Франц. музиковедч. т-ва; був продовженням бюлетеня цього товариства ( "bulletin de la Sociйtй franзaise de musicologie"; видавався в 1917-21, гл. ред. Ф. Алькала). гл. ред. - Ж . Грібенскій; чл. редколегії - М. Брідгман, М. Югло, Д. Коллінз, Ж. Руже, І. Жерар, Ж. М. Ваккаро, М. Онеггер. "R. dm" публікує проблемні статті, рецензії на книги про музиці і муз. соч., бібліографію, звіти про засідання Франц. музико ведч. т-ва (з коротким викладом змісту доповідей), відомості про авторів опублікованих статей та ін. матеріалів, рекламу. В журналі публікувалися роботи Ж. Шайе, Ф. Лесюр, А. Ейнштейна, М. Пеншерля, Н. Дюфурк, Ж . Тьерсо І ін.
М. С. Шарова.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.