Skip to main content

Фонокардиограмма

(Фоно- + Кардіограма) крива, яка відображає частоту і амплітуду звукових коливань, що виникають в результаті діяльності серця.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.