Skip to main content

Аутбридинг

(англ. outbreeding) схрещування неспоріднених організмів (в т. ч. різних порід і навіть видів); використовується для запобігання шкідливих наслідків, що виникають при тривалому близькоспоріднених схрещуванні тварин.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.