Skip to main content

Коливання

зміни станів, більш-менш точно повторюються. Розрізняють К. механічні, електромеханічні, термодинамічні та ін. Безпосереднім джерелом муз. звуків ( см. Звук музичний) є механічні. К. певних тел - натягнутою струни (струнні смичкові, щипкові і ударні інструменти), мембрани-перетинки (ударні інструменти типу барабана, бубна і т. П.), Твердого тіла разл. форми (т. зв. "самозвучні" ударні інструменти), а також щільності стовпа повітря (голос людини, дух. інструменти). Механічний. К. є періодичними - повторення того ж або подібного стану відбуваються в них через рівні проміжки часу. Вони характеризуються амплітудою - величиною найбільшого відхилення тіла, що коливається від положення рівноваги; періодом - часом, за доорої здійснюється одне повне К.; частотою, к-раю вимірюється числом К. в секунду. Частота К. визначає висоту звуку, зростаючу з її збільшенням. Кожному муз. звуку відповідає певна частота К. Частота К. залежить від матеріалу тіла, що коливається, його розмірів (довжина струни) і від діючих в ньому внутр. сил (натяг струни). Більшість звучать тел коливається не тільки як ціле, але і по частинах (напр., Поряд з К. струни як цілого коливаються її половини, треті частини і т. П.). Ці коливання утворюють додаткові звуки, т. Н.призвуки, або обертони. Вони поступаються в силі осн. тону і безпосередньо на слух невиразні. У той же час наявність і ступінь сили кожного з можливих обертонів, в сукупності утворюють т. Зв. натуральний звукоряд, визначають тембр звуку. Розрізняють К. власні і вимушені. Власні К. утворюються в тих випадках, коли викликає К. сила діє на тіло, що коливається протягом короткого проміжку часу; після цього виведені з положення рівноваги тіла коливаються в силу своєї пружності (напр., К. струни фортепіано., більшості щипкових інструментів, перетинки барабана і ін.). Власні К. є затухаючими. Вимушені К. виникають у випадках, коли сили, що викликають К., діють постійна (рух смичка при грі на струнних смичкових інструментах, безперервне вдування повітря при грі на духових інструментах і т. П.). К. цього типу є незатухающими. Звукові К. від джерела звуку поширюються гл. обр. через повітря.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.