Skip to main content

Нарушевич (naruszewicz) Адам

Нарушевич (naruszewicz) Адам (1733-1796) - діяч польського Просвітництва. Єпископ (Смоленськ, Луцьк). Прихильник Конституції третього травня 1791. Праці з історії Польщі, ліричні вірші, байки, переклади античних авторів.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.