Skip to main content

"Music and Musicians"

( "Мьюзік енд мьюзішенс") - англ. популярний муз. журнал. Виходить двічі на місяць. Осн. в Лондоні в 1952 Дж. Т. Саткліф, к-рий був і його першим гл. ред. Гл. редактор суч. "М. а. М." - Ф. Г. Баркер. Журнал різноманітний за змістом; включає розділ "Контрапункт", в к-ром даються повідомлення про події міжнар. муз. життя, оголошення та реклами муз. новинок (книги, грамзапису). Публікує статті з питань музикознавства та рецензії на книги і радіопередачі, анотації до грамплатівка і листи читачів. Веде хроніку оперних вистав і концертів.
М. С. Шарова.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.