Skip to main content

Епідеміологія військова

розділ епідеміології та військової медицини, що вивчає питання теорії і практики протиепідемічного забезпечення військ в мирний і воєнний час. Е. в. вивчає особливості виникнення і розвитку епідемічного процесу в організованих військових колективах з урахуванням своєрідності їх комплектування, вікового складу, діяльності і побуту, розробляє методи епідеміологічних обстежень і систему протиепідемічного забезпечення (Протиепідемічне забезпечення) військ. Е. в. тісно пов'язана із загальною епідеміологією, організацією і тактикою медичної служби, військової гігієною і військово-польової терапією.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.