Skip to main content

Мікрофотометр

Мікрофотометр - прилад для вимірювання оптичної щільності почернений на дуже малих ділянках фотографічних шарів. Застосовують в астрофотометрії, оптичної звукозапису, спектрометрії та ін.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.