Skip to main content

Металооптика

металооптика - розділ оптики, в якому вивчається взаємодія металів з електромагнітними хвилями в широкій області довжин хвиль, що включає оптичний діапазон.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.