Skip to main content

Мелопея

(грец. Melopoiпa, від melos - пісня і poieo - роблю; букв. - піснетворчості) - в Др. Греції створення мелосу, мелодії, мелодійне втілення поетичний. тексту. В муз. теорії Др. Греції існувало і особливе вчення про М., к-рої в основному зводилося до систематизації явищ, що відносяться до даної області. З епохи Відродження в країнах Зап. Європи термін "М." знову увійшов в ужиток; як правило, їм стали позначати вчення про композицію в цілому; т. о. , Він став рівнозначний часто застосовувався тоді для позначення позовква муз. композиції терміну musicа poeticа. У 19 і 20 ст. термін "М." застосовується рідко і розглядається як рівнозначний терміну мелодика (один із прикладів - книга Р. Лaxa "Studien zur Entwickelungsgeschichte der ornamentalen Melopцie", Lpz., 1913).
Література : Антична музична естетика. Вступ. ст. і зібр. текстів А. Ф. Лосєва, М., 1960; Poetae melici Graeci, ed. by D. Page, Oxf. , 1962; Westphal R., Criechische Harmonik und Melopдie, Lpz. , 1886 (Rossbach A., Westphal R., Theorie der musischen Kьnste der Hellenen, Bd 2).

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.