Skip to main content

Мелодика

(від грец. melodikos - мелодійний, пісенний).
1) Вчення про мелодію.
2) Сукупність мелодич. закономірностей і специфічний. рис, що виявляються в отд. творі, в певній галузі творчості або в усьому творчості к. -л. композитора, а також у творах тієї чи іншої композиторської школи, тієї чи іншої галузі нар. муз. мистецтва.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.