Skip to main content

Мелікян С. А.

Спиридон Аветісовіч (19 xI (1 XII) 1880 Ечміадзін - 4 V 1933 Єреван) - сов. Музикознавець, композитор, хормейстер, громадський діяч. Засл. деят. позовсв Арм. РСР (1933). у 1902 закінчив Геворкянскую духовну семінарію в Ечміадзині (учень Комитаса), в 1904-08 вчився в приватній консерваторії Р. Шмідта (Берлін). у 1912 заснував в Тбілісі Вірменське муз. про- во, в 1917 - Вірменське хоровий т-во. Записав св. тисячу арм. нар. пісень, к-які увійшли до збірки "Ширакський пісні" (1917, Тбілісі), "Ванського пісні" (вип. 1-2, 1927- 1928), "вірмен ські народні пісні і танці "(вип. 1-2, 1949-1953). Написав дитячу оперу" Братик-баранчик "(1914), произв. для хору і оркестру - легенда" Ахтамар "(1908), романси, хорові та сольні обробки нар. пісень. Займався історією і теорією арм. музики і нар. творчості.
Літературні твори (на арм. яз.): Питання розвитку нашої музики. Тифліс, 1909; Гамми вірменської народної пісні, Ер., 1930 (рус. пер. - 1932); Аналіз творів Комитаса, Ер. , 1932; Нарис історії вірменської музики, Ер. , 1935. Література (на арм. Яз.): Tатевосян А. Г., Спиридон Мелікян і вірменська народна пісня, Ер. , 1964; Мурадян М. О., Вірменська музика в XIX і початку XX століття, Ер. , 1970 (Історія вірменської музичної культури, (т.) 2). З. К. Саркісян.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.