Skip to main content

Марпург Ф. В.

(marpurg) Фрідріх Вільгельм (21 XI 1718, Зехоф, поблизу м Зехаузен - 22 V 1795, Берлін) - ньому. муз. теоретик і композитор. Друг Г. Е. Лессінга і І. І. Вінкельмана. У 1746-49 знаходився в Парижі, де зблизився з Вольтером, Ж. Л. Д'алі-бером і ін. Франц. просвітителями, а також з Ж. Ф. Рамо. Повернувшись до Берліна, служив в разл. держ. установах, з 1763 був директором Корол. лотереї. Нек-рої час працював в Гамбурзі (бл. 1766), потім знову жив в Берліні. У працях багато в чому слідував системі Рамо, доурую популяризував, а також передовим просвітницьким ідеям 18 в. Високо цінував поліфонічен. иск-во І. С. Баха. Важливе значення має розроблене їм вчення про фуги. Велику увагу приділяв муз. темперации. Вивчав закономірності гармонич. розвитку в речитативу. Займався також проблемами муз. сприйняття; вважав, що композитори повинні прагнути до того, щоб їх музика була максимально зрозумілою, а отже, і більш дієвою. Створив ряд навчальних посібників з генерал-басу, фуги, композиції, мистецтва гри на клавірі і ін. Зробив великий вплив на подальший розвиток муз. -теоретіч. думки. Поряд з І. Маттезоном сприяв розвитку в Німеччині муз. публіцистики. Автор інструмент. і вок. творів (6 фп. сонат, фп. і орг. п'єси, духовні та світські пісні).
Твори : Der critische Musikus an der Spree, В., 1749-50 (щотижневі вип.); Die Kunst das Ciavier zu spielen, Bd 1? 2, В. 1750, 1762; Anleitung zum Clavierspielen., В., 1755, 1765: Abhandlung von der Fuge, Tl 1? 2, В., 1753-54, 1806; Handbuch bey dem Generalbasse und der Composition, Tl 1-3, В., 1755-1758 (Anhang, 1760); Anleitung zur Singkomposition, В., 1758; Kritische Einleitung in die Geschichte und Lehrsдtze der alten und neuen Musik, В., 1759; Versuch ьber die musikalische Temperatur, Breslau, 1776; Neue Methode, allerley Arten von Temperaturen dem Claviere aufs bequemste mitzutheilen, В., 1790; Legenden einiger Musikheiligen, Breslau 1786 (під псевдонімом). M. M. Яковлєв.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.