Skip to main content

Маріні Б.

(marini) Бьяджо (тисячі п'ятсот дев'яносто сім, Бреше - 20 III 1665, Венеція) - італ. композитор і скрипаль. Учень Дж. Фонтани. З 1615 церк. скрипаль в Венеції, з 1621 Придв. музикант в Пармі, в 1623-43 (з перервами) - в Нёйбурге і Дюссельдорфі. У 1649 повернувся в Італію; в 1652 капельмейстер муз. академії в Феррарі, з 1653 - у Венеції. Один з перших видатних скрипалів-віртуозів і композиторів скріпіч. музики. Великий майстер камерно-інструмент. музики. Написав першу сонату для скрипки з basso continuo (сб. "Affetti musicali ...", op. 1, 1617), вперше застосував в одній з скріпіч. сонат прийом скордатурі (сб. "Sonate, Symphonie ...", op. 8, 1626), ввів чіткий поділ сонати на частини, розмежував форми церк. і камерної сонат (сб. "Per ogni sorte d'istromento musicale diversi generi di Sonate da chiesa e da camera", op. 22 1655). Писав також вок. музику (світську та церковну).
Література : Schering A., Zur Geschichte der Solosonate, в сб. : Festschrift-Riemann, Lpz. , 1909; Ise1in J. D., Biagio Marini, sein Leben und seine Instrumentalwerke, Basel, 1930 (Diss.). І. M. Ямпільський.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.