Skip to main content

Малозёмова С. А.

Софія Олександрівна (1846 Петербург - 5 (18) i 1908 році, там же) - рус. піаністка і педагог. Виховувалася в Смольному інституті, після закінчення догрого в 1863 поступила в Петерб. консерваторію. Займалася у А. Г. Рубінштейна, який справив великий вплив на її творчий розвиток. Закінчивши консерваторію по класу Т. (Ф.) Лешетицького (1865), присвятила себе виконавської і педагогич. діяльності. У 1872-77 разом зі співачкою Є. А. Лаврівський концертувала в Росії і Зап. Європі. З 1887 до кінця життя викладала в Петерб. консерваторії; з 1894 професор. Дотримуючись педагогич. принципам А. Г. Рубінштейна, М. прагнула не тільки допомагати своїм учням опановувати позов-вом фп. гри, а й розвивати у них самостійність творч. мислення, давати їм різнобічну мистецтв. виховання. У М. вчилася M. H. Баринова. У 1910 за рішенням мистецтв. ради Петерб. консерваторії була заснована премія імені М. (присуджувалася за конкурсом кожні 5 років кращої рус. піаністки).

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.