Skip to main content

Азанчевскій М. П.

Михайло Павлович (24 iII (5 IV) 1839 Москва - 12 (24) I 1881 там же) - рус. муз. діяч і композитор. За теорією композиції займався у Г. Ріхтера і М. Гауптмана (1861-64, Лейпциг), брав уроки фортепіано. гри у Ф. Ліста (в Римі). У 1866-69 жив в Парижі. Будучи головою дирекції Петерб. відділення РМО (1870-76) і директором (офіційно "завідувачем") Петерб. консерваторії (1871-76), прагнув посилити її значення як вищого уч. закладу: ввів більш суворі умови прийому, оновив преподават. склад (запросив Н. А. Римського-Корсакова, Г. А. Ларош, Н. А. Ірецкой і ін.), провів організаці. і методич. перетворення, поліпшив матеріально-правове становище учнів. Те Що А. багатюще зібрання. книг, в т. ч. рідкісних видань 16-18 ст. , Послужило основою б-ки Петерб. консерваторії. Автор конц. увертюри, 2 струн. квартетів, 2 фп. тріо; сонати для влч. і фп. b-moll, op. 2; фп. п'єс, романсів та ін.
Література : Кремлев Ю., Ленінградська державна консерваторія, М., 1938, с. 37-43; Сто років Ленінградської консерваторії, Л., 1962, с. 30-32.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.