Skip to main content

Львів Н. А.

Микола Олександрович (4 (15) iII 1751, маєток Микільське-Черенчіци, поблизу Торжка, нині Калінінської обл. - 21 або 22 XII 1803 (2 або 3 I 1804), Москва) - рус. діяч культури, вчений (археолог і геолог), архітектор, художник-графік, поет, музикант, збирач нар. пісень. Чл. Російської академії (1783), почесний чл. петербурзькій. Академії мистецтв (1786). Навколо Л. групувався літ. гурток (І. І. Хемніцер, В. В. Капніст, Г. Р. Державін), гурток художників (Д. Г. Левицький, В. Л. Боровиковський, А. І. Іванов та ін.), гурток музикантів (І . Прач, Е. І. Фомін, Дж. Сарті та ін.). Створюючи вірші і поеми в дусі і складі рус. народної пісенності, Л. прагнув наблизити рус. поезію до нар. творчості, широко застосовував нар. лексику і тоніч. розміри, нерозривно пов'язані з ритмікою нар. пісень. Значить. місце в його творчості займала робота над рус. нац. оперою. Написав тексти комич. опер "Сільф, або Мрія молодої жінки" (1778), "Мілет і Мілета" (+1781), "Паріс суд" (1796). Найбільший інтерес представляє лібрето комічної опери "Ямщики на підставі, ігрища ненароком" (тисячу сімсот вісімдесят сім) з музикою Е. І. Фоміна. Збираючи, записуючи і вивчаючи російські пісні, Л. совм. з І. Прачья склав нотний збірник пісень - "Збори російських народних пісень з їх голосами. На музику поклав Іван Прач» (1790; нів. изд. 1955 - вступ. стаття В. М. Бєляєва). У цьому збірнику різноманітно представлені найголовніші жанри рус. нар. пісенної творчості, а також широко побутували в Росії українські ( "малоросійські") пісні.Вперше в історії рус. фольклористики їм тут застосований принцип жанрової класифікації пісенного матеріалу. У теоретич. передмові до збірки - "Про російською народному співі" Л., оцінивши рус. пісню як одну з найбагатших художньо-висловить. форм нац. культури, вказав (першим в Росії) на неповторну своєрідність рус. нар. хорової поліфонії (переважно. в протяжних піснях). Збори Львова - Прача мало велике значення для розвитку рус. думки про нар. музиці, а також для творч. композиторської практики.
Література : Канн-Новикова Е., Збирач російських народних пісень Н. А. Львів, "СМ", 1951, No 12; Ліванова Т., Російська музична культура XVIII століття, т. 1-2, М., 1952-53; Вейс А. Ю., Нові матеріали для біографії і творчості Н. А. Львова, в кн. : XVIII століття, сб. 3, М. -Л. , 1958. Е. І. Канн-Новикова.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.