Skip to main content

ЛОКУС

ЛОКУС (лат. Locus) - місце локалізації певного гена на генетичній карті хромосоми.

Великий Енциклопедичний словник. 2000.